Kokain Drogtest - HemSyd

HomeTest

Kokain Drogtest

44 kr

Finns i lager Leverans 1-3 vardagar

Upptäcker spår av Kokain
Testet är FDA & CE-märkt
Säkert, snabbt & enkelt att användas
Det här är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Aposyd COC / Kokain test i kassettformat är ytterst pålitligt och enkelt att använda. Detta COC-test reagerar på ämnet bensoylekgonin som finns i urinen hos COC-missbrukare. Gränsvärdet på testet är 300 ng/ml, vilket innebär att personen kommer att testa positivt upp till 4 dygn efter missbruket.

Testet är lätt att använda och man får resultatet efter 5 minuter som antingen positivt eller negativt. Ett positivt provsvar indikerar att testpersonen brukat substansen inom de fyra senaste dygnen.

Cut-off: 300 ng/ml

Hur länge kan Kokain spåras med detta test?

  • Mini detektionstid 1-4 timmar
  • Max detektionstid upp till 4 dygn
    OBS! Ovanstående detektionstider är ungefärliga.

För att säkerställa korrekt utförande, tolkning av resultat och mer information, vänligen läs igenom bruksanvisningen noga innan användning. 

Bruksanvisning

Testpanel
Cut-off: 300 ng/ml

Förvaring och hållbarhet
Förvaras vid 4°C - 30°C i förseglad påse fram till utgångsdatum.
Frys ej. Förvaras undan direkt solljus, fukt och hetta.
När foliepåsen öppnats skall testet användas direkt. Långvarig exponering för luftfuktighet leder till att produktens pålitlighet försämras.
Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.
Använd ej efter passerat utgångsdatum.