Bensodiazepin Drogtest - HemSyd

HomeTest

Bensodiazepin Drogtest

Medicinteknisk produkt
44 kr

Finns i lager Leverans 1-3 vardagar

Upptäcker spår av Bensodiazepin
Testet är FDA & CE-märkt
Säkert, snabbt & enkelt att användas
Det här är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Aposyd BZO / Bensodiazepin test i kassettformat är ytterst pålitligt och enkelt att använda. Det är ett känsligt test med ett gränsvärde på 300 ng/ml, vilket innebär att personen kommer att testa positivt en längre tid efter bruk av Bensodiazepin substans.
Bensodiazepin är ett lugnande läkemedel.

Testet ger positivt utslag för alla typer av BZO i urinen. Testet är lätt att använda och man får ett svar inom några minuter.
Du får resultatet efter 5 minuter som antingen positivt eller negativt. Ett positivt provsvar indikerar att det finns spår av BZO i urinen.

Cut-off: 300 ng/ml

Hur länge kan BZO spåras med detta test?

• Mini detektionstid 2-7 timmar
• Max detektionstid upp till 1-4 dygn
OBS! Ovanstående detektionstider är ungefärliga.


För att säkerställa korrekt utförande, tolkning av resultat och mer information, vänligen läs igenom bruksanvisningen noga innan användning. 

Bruksanvisning

Testpanel
Cut-off: 300 ng/ml

Förvaring och hållbarhet
Förvaras vid 4°C - 30°C i förseglad påse fram till utgångsdatum.
Frys ej. Förvaras undan direkt solljus, fukt och hetta.
När foliepåsen öppnats skall testet användas direkt. Långvarig exponering för luftfuktighet leder till att produktens pålitlighet försämras.
Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.
Använd ej efter passerat utgångsdatum.