Integritetspolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du handlar hos oss. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Hemsyd E-handel AB, org.nr 559360-8143.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
Personuppgifter som du lämnar till oss
När du handlar hos oss samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

När du kontaktar oss via exempelvis e-post, telefon eller på vår formulär via webbsida samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Fullfölja ingått avtal
Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Med vem delar vi personuppgifterna?
Betallösningar
Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.

För att kunna ta betalt, hantera betalningar delar vi uppgifter med Klarna Payments och Mondido Payments. Klarna och Mondido Payments kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning.

Klarna och Mondido Payments är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Läs mer klarnas villkor här eller Mondido Payments villkor här.

Fraktbolag/Unifaun
Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.

Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

Cookies
Rättslig grund: Samtycke
Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. All behandling av dina personuppgifter är anonymiserad och krypterad.

IT-leverantör
Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
Vår IT-leverantör tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna hantera av nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.

Direktmarknadsföring
Rättslig grund: Samtycke
För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss.

Myndigheter
Rättslig förpliktelse
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning.

Sociala medier
Rättslig grund: Samtycke
För närvarande kan du följa oss via Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Hemsyd.se själva publicerar eller annars kan påverka publiceringen av.

Övriga
Rättslig grund: Intresseavvägning
Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Du bestämmer över dina personuppgifter
Du har rätt att:
Begära ut information om vår behandling av dina personuppgifter.
Få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.
Du har alltid rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
Kräva att behandlingen begränsas förutsatt att Hemsyd.se inte har en laglig rätt att fortsätta behandlingen.
Få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar det samtycke på vilken behandlingen grundas, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen, om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan eller genom att använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

Tillsynsmyndighet
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, vänligen kontakta oss, så rätter vi det. Du har alltid rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Ändring av integritetspolicyn
Denna integritetspolicy gäller när du besöker Hemsyd.se.

Integritetspolicyn kommer att ändras och uppdateras i det fall det är nödvändigt. Den senast uppdaterade versionen finns alltid på Hemsyd.se.

 

Denna version är daterad till 2022-09-01