Amfetamin Drogtest - HemSyd

HomeTest

Amfetamin Drogtest

44 kr

Finns i lager Leverans 1-3 vardagar

Upptäcker spår av Amfetamin
Testet är FDA & CE-märkt
Säkert, snabbt & enkelt att användas
Det här är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Aposyd AMP / Amfetamin test i kassettformat är ytterst pålitligt och enkelt att använda. Testet har ett gränsvärde på 1000 ng/ml vilket innebär att en person kan testa positivt upp till 4 dygn efter AMP-missbruk.

Testet är lätt att använda och man får resultatet efter 5 minuter som antingen positivt eller negativt. Ett positivt provsvar indikerar att personen brukat AMP. Ett negativt resultat indikerar att personen inte brukat AMP de senaste 4 dagarna.

Cut-off: 1000 ng/ml

Hur länge kan AMP spåras med detta test?

• Mini detektionstid 2-7 timmar
• Max detektionstid upp till 2-4 dygn
OBS! Ovanstående detektionstider är ungefärliga.


För att säkerställa korrekt utförande, tolkning av resultat och mer information, vänligen läs igenom bruksanvisningen noga innan användning. 

Bruksanvisning

Testpanel
Cut-off: 1000 ng/ml

Förvaring och hållbarhet
Förvaras vid 4°C - 30°C i förseglad påse fram till utgångsdatum.
Frys ej. Förvaras undan direkt solljus, fukt och hetta.
När foliepåsen öppnats skall testet användas direkt. Långvarig exponering för luftfuktighet leder till att produktens pålitlighet försämras.
Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.
Använd ej efter passerat utgångsdatum.