Multitest 12 vanligaste drogerna Drogtest - HemSyd

HomeTest

Multitest 12 vanligaste drogerna

129 kr

Finns i lager Leverans 1-3 vardagar

Upptäcker spår av 12 vanligaste drogerna i Sverige
Testet är FDA & CE-märkt
Snabbt & enkelt att användas
Det här är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Ett drogtest som upptäcker spår av 12 ämnen i urinen. Aposyd Drogtest som är speciellt utvecklat för att detektera vissa pillerpreparat, men också för att kunna spåra de vanligaste drogerna. Ett multitest är bra om man är osäker på vad testpersonen använder och brukar för droger.

Cut-off & Max detektionstid

Amfetamin (AMP) 1000 ng/ml – 2-4 dygn
Buprenorfin (BUP) 10 ng/ml – 3-6 dygn
Bensodiazepiner (BZO) 300 ng/ml – 1-4 dygn
Kokain (COC) 300 ng/ml – 2-4 dygn
Fentanyl (FYL) 200 ng/ml – 1-3 dygn
Ketamin (KET) 1000 ng/ml – 1-3 dygn
Metylendioxymetamfetamin, Ecstacy (MDMA) 500 ng/ml – 1-3 dygn
Metadon (MTD) 300 ng/ml – 3-5 dygn
Opiater (OPI) 2000 ng/ml – 1-3 dygn
Oxycodone (OXY) 100 ng/ml – 2-4 dygn
Cannabis (THC) 50 ng/ml – 4-30 dygn
Tramadol (TRA) 200 ng/ml – 1-4 dygn

OBS! Ovanstående detektionstider är ungefärliga.


För att säkerställa korrekt utförande, tolkning av resultat och mer information, vänligen läs igenom bruksanvisningen noga innan användning. 

Bruksanvisning

Testpanel

Förvaring och hållbarhet
Förvaras vid 4°C - 30°C i förseglad påse fram till utgångsdatum.
Frys ej. Förvaras undan direkt solljus, fukt och hetta.
När foliepåsen öppnats skall testet användas direkt. Långvarig exponering för luftfuktighet leder till att produktens pålitlighet försämras.
Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.
Använd ej efter passerat utgångsdatum.