Cannabis Drogtest - HemSyd

HomeTest

THC Test, Cannabis Drogtest

44 kr

Finns i lager Leverans 1-3 vardagar

Upptäcker spår av hasch & cannabis (Marijuana)
Testet är FDA & CE-märkt
Säkert, snabbt & enkelt att användas
Det här är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Aposyd THC-test i kassettformat är ytterst pålitligt och enkelt att använda. Det är ett känsligt test med ett gränsvärde på 50 ng/ml, vilket innebär att personen kommer att testa positivt en längre tid efter bruk av THC-substans.

Teststickan upptäcker spår av ämnet THC från Marijuana, Hasch eller Hascholja. Testet är lätt att använda och man får ett svar inom några minuter.
Du får resultatet efter 5 minuter som antingen positivt eller negativt. Ett positivt provsvar indikerar att det finns spår av THC i urinen.

Cut-off: 50 ng/ml

Hur länge kan BZO spåras med detta test?

• Mini detektionstid 2 timmar
• Max detektionstid är:
   Upp till ca. 4 dygn vid enstaka intag
   Upp till ca. 10 dygn vid sporadiskt intag
   Upp till ca. 8 veckor vid dagligt intag
OBS! Ovanstående detektionstider är ungefärliga.


  För att säkerställa korrekt utförande, tolkning av resultat och mer information, vänligen läs igenom bruksanvisningen noga innan användning. 

  Bruksanvisning

  Testpanel
  Cut-off: 50 ng/ml

  Förvaring och hållbarhet
  Förvaras vid 4°C - 30°C i förseglad påse fram till utgångsdatum.
  Frys ej. Förvaras undan direkt solljus, fukt och hetta.
  När foliepåsen öppnats skall testet användas direkt. Långvarig exponering för luftfuktighet leder till att produktens pålitlighet försämras.
  Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.
  Använd ej efter passerat utgångsdatum.