Bruksanvisning 

COC / Kokain test i kassettformat är ytterst pålitligt och enkelt att använda. Detta COC-test reagerar på ämnet bensoylekgonin som finns i urinen hos COC-missbrukare. Gränsvärdet på testet är 300 ng/ml, vilket innebär att personen kommer att testa positivt upp till 4 dygn efter missbruket.

Testet är lätt att använda och man får resultatet efter 5 minuter som antingen positivt eller negativt. Ett positivt provsvar indikerar att testpersonen brukat substansen inom de fyra senaste dygnen.
COC

Innehåll

 • Testpanel

Hur länge kan Kokain spåras med detta test?

 • Mini detektionstid 1-4 timmar
 • Max detektionstid upp till 4 dygn
  OBS! Ovanstående detektionstider är ungefärliga.

Material som behövs för att utföra testet

 • Provtagningsbehållare
 • Timer
 • Testpanel

Utförande

 1. Ta ut testpanelen ur foliepåsen.
 2. Dra av den skyddande hylsan för att exponera uppsugningsdelen.
 3. Samla urin i en ren och torr behållare där teststavens uppsugningsremsa vertikalt doppas i. Låt stå i urinen i ca 10-15 sekunder.
  OBS! Urinet får inte passera över "Pil-markeringen" på testenheten.
 4. Ta upp testenheten ur urinen och placera den på en jämn och torr yta. Starta timer och avläs resultatet inom 5 minuter.
  OBS! Resultatet blir ogiltigt efter 15 minuter. Resultatet skall läsas inom 5 minuter.

Tolkning av resultat

NEGATIV
Två linjer framträder. En röd linje bör vara i kontrollregionen (C), och en annan intilliggande uppenbart röd eller rosa linje bör vara i testregionen (T).
Detta negativa resultat indikerar att drogkoncentrationen är under detekterbar nivå.
OBS! Nyansen av röd färg i testregionen (T) kan variera, men testet bör anses vara negativt om det överhuvudtaget uppstår en svag rosa linje.

POSITIV
En röd linje framträder i kontrollregionen (C). Ingen linje framträder i testregionen (T).
Detta positiva resultat indikerar på att drogkoncentrationen är över detekterbar nivå.

FELAKTIGT/OGILTIG
Kontrollinjen framträder inte. Otillräcklig provvolym eller ett felaktigt utförande är de mest troliga anledningarna då kontrollinjen inte framträder. Granska proceduren och upprepa testet med en ny testremsa. Om problemet kvarstår, avbryt proceduren och kontakta din lokala leverantör.

Tolka_av_resultat

Förvaring och hållbarhet

 1. Förvaras vid 4°C - 30°C i förseglad påse fram till utgångsdatum. 
 2. Frys ej. Förvaras undan från direkt solljus, fukt och hetta.
 3. När foliepåsen öppnats skall testet användas direkt. Långvarig exponering för luftfuktighet leder till att produktens pålitlighet försämras. 
 4. Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.
 5. Använd ej efter passerat utgångsdatum.
Picture1