Boson

Boson antigentest för detektering av Covid-19 1 st

Medicinteknisk produkt
34 kr

Finns i lager Leverans 1-3 vardagar

CE-certifierat test för självprovtagning för Covid-19
Utförs genom nästopsning i främre näsan
Kontakta sjukvården vid positivt resultat
Det här är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Boson antigentest för detektering av Covid-19 är ett CE-certifierat test för självprovtagning som kan indikera pågående infektion av coronavirus. Snabbtest som utförs genom nästopsning i främre näsan. Med hög specificitet på 99,20 % samt hög sensitivitet på 96,77 %. Passar för screening av symptomfria individer exempelvis på arbetsplatser.

Innehåller allt du behöver för att utföra coronatest och ger resultat inom 15-20 min. Under 13 års ålder bör provtagning ske av vårdnadshavare.

Observera: Boka PCR-test om du har symtom. Kan EJ användas som reseintyg. Kontakta sjukvården vid positivt resultat.

Dosering & användning

VIKTIG INFORMATION INFÖR GENOMFÖRANDET:

1. Läs bruksanvisningen noga.

2. Använd inte produkten efter utgångsdatum.

3. Använd inte produkten om påsen är skadad eller om förseglingen har brutits.

4. Förvara testet i den förseglade originalpåsen i en temperatur på 4–30 °C. Frys inte testet.

5. Produkten ska användas i rumstemperatur (15–30 °C). Om produkten har förvarats i en lägre temperatur (under 15 °C) ska den stå i normal rumstemperatur i 30 minuter innan den används.

6. Hantera alla prover som potentiellt infektiösa.

7. Om provtagning samt förvaring och transport av proverna utförs felaktigt eller slarvigt kan testresultaten bli otillförlitliga.

8. Använd den topspinne som ingår i testkitet för bästa möjliga genomförande av provtagningen.

9. Rätt genomförd topsning är det viktigaste steget i provtagningen. Se till att du samlar upp tillräckligt mycket provmaterial (nässekret), framför allt vid anterior nasal provtagning.

10. Snyt dig flera gånger före provtagningen.

11. Proverna ska undersökas så snart som möjligt efter provtagningen.

12. Droppa testprovet endast i provbrunnen (S).

13. För många eller för få droppar av extraktionslösningen kan ge ett ogiltigt eller felaktigt testresultat.

14. Barn under 14 år bör få hjälp av en vuxen.

BEGRÄNSNINGAR:

1. Testet är endast avsett för kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2-virusantigen vid anterior nasal topsprovning (i främre näsan). Den exakta koncentrationen av SARS-CoV-2-virusantigen kan inte bestämmas med detta test.

2. Det är mycket viktigt att provtagningen sker på rätt sätt. Om anvisningarna inte följs kan testresultaten bli otillförlitliga. Felaktig provtagning, förvaring eller infrysning och upptining av provet kan leda till otillförlitliga testresultat.

3. Om provets virusbelastning ligger under testets bevisgräns kan resultatet av provtagningen bli negativt.

4. Som vid alla diagnostiska tester bör en slutgiltig klinisk diagnos inte baseras på resultatet från en enda provtagning. Diagnosen bör i stället ställas av läkaren efter utvärdering av alla kliniska resultat och laboratoriefynd.

5. Ett negativt resultat utesluter inte en viral infektion med SARS-CoV-2 och bör bekräftas med molekylärdiagnostiska metoder vid misstanke om COVID-19.

6. Ett positivt resultat utesluter inte en koinfektion med andra patogener.

7. SARS-CoV-2-antigensnabbtestet kan påvisa såväl livskraftigt som icke-livskraftigt SARS-CoV-2-material. SARSCoV-2-snabbtestets prestanda beror på virusbelastningen och korrelerar eventuellt inte med andra diagnosmetoder som använts på samma prov.

8. Användarna bör testa proverna så snart som möjligt efter provtagningen och under alla omständigheter senast två timmar efter provtagningen.

9. Känsligheten hos nasala eller orofaryngeala topsningar kan vara lägre än hos nasofaryngeala topsningar. Det rekommenderas att metoden med nasofaryngeal topsning utförs av medicinsk fackpersonal.

10. Monoklonala antikroppar som genomgått mindre aminosyraförändringar i målepitopregionen kan eventuellt inte påvisa SARS-CoV-2-virus eller ger mindre känslighet.

11. Mängden antigen i ett prov kan avta med sjukdomstiden. Prover som tas efter den femte till sjunde sjukdomsdagen har större sannolikhet att visa ett negativt resultat jämfört med en RT-PCR-analys.

12. Kitet har validerats med de medföljande topspinnarna. Om andra topspinnar används kan följden bli falska negativa resultat.

13. Giltigheten för SARS-CoV-2-antigensnabbtestet har inte bevisats för identifiering/bekräftelse av vävnadskulturisolat och bör därför inte användas för detta.

14. Testkassettens korsreaktivitet har utvärderats genom testning av virus och andra mikroorganismer. De slutgiltiga testkoncentrationerna av virus och andra mikroorganismer finns dokumenterade i Cross-Reactivity-studien. De virus och andra mikroorganismer som anges där har, med undantag för human SARS-coronavirus, ingen inverkan på testkassettens testresultat. Positiva testresultat utesluter inte koinfektioner med andra smittämnen. Positiva resultat kan uppträda i fall med en infektion med SARS-CoV.