Drogtester för hemmabruk - HemSyd

Drogtester för hemmabruk

När det gäller frågor om drogmissbruk i samhället, är det viktigt att ha tillgång till en enkel, säker och pålitlig metod för att testa för narkotika. Drogtester är självtester och erbjuder en snabb och effektiv lösning för att upptäcka narkotikabruk.


Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten 2022,

Befolkningen 16–84 år var det enligt 2021 års undersökning 2,6 procent som uppgav att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna. Andelen var högre bland män än bland kvinnor, och högre bland yngre än bland äldre. Under perioden 2006–2021 ökade cannabisanvändningen i befolkningen bland såväl kvinnor som män, bland personer med eftergymnasial och gymnasial utbildningsnivå, bland kvinnor med förgymnasial utbildningsnivå och bland personer i nästan alla grupper av födelseländer. Andelen som uppgav cannabisanvändning de senaste 12 månaderna varierade mellan länen med som lägst 1,2 procent och som högst 4,4 procent år 2018/21 (flerårsmedelvärde).


Detta visar på behovet av en effektiv metod för att upptäcka narkotikabruk i samhället. Självtester är enkla att användas och ger snabba resultat utan ett behov av ett läkarbesök eller labbtest. De är också bekväma eftersom de kan utföras i det egna hemmet.


Våra Självtester, Drogtester är mycket pålitliga och ger exakta resultat. De är CE-certifierade och har genomgått omfattande kvalitetskontroller för att säkerställa deras tillförlitlighet. De är också utformade för att upptäcka de vanligaste narkotikaklasserna såsom marijuana, kokain, amfetamin och opiater.. mm.

Föräldrar och vårdnadshavare är de som ofta använder snabba drogtester. Dessa tester gör det möjligt för dem att övervaka sina barns narkotikabruk och agera om det behövs.

Arbetsgivare kan också använda drogtester för att säkerställa att deras anställda inte är under påverkan av narkotika på arbetet.


Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör användning av drogtester kombineras med en helhetsstrategi för att bekämpa drogmissbruk. Detta inkluderar rådgivning och stöd till personer med ett positivt resultat, samt åtgärder för att främja en drogfri miljö. Källa: "Rekommendationer för användning av drogtester" - Socialstyrelsen (2019).

Drogmissbruk är en allvarlig fråga som kräver en samordnad och långsiktig insats från samhället.


Sammanfattningsvis, Drogtester erbjuder en enkel, säker och pålitlig lösning för att upptäcka narkotikabruk. De är lätta att använda och ger snabba resultat och används ofta av föräldrar och arbetsgivare. Drogtester är CE-certifierade och har genomgått omfattande kvalitetskontroller för att säkerställa deras tillförlitlighet. Trots det är det viktigt att komma ihåg att de bara är en del av lösningen för att bekämpa drogmissbruk och att professionell hjälp bör sökas vid ett positivt resultat.

Publicerad: