Air Wick

Air Wick Life Scents Turquoise Oasis Luftfilter Refill 250 ml

59 kr

Finns i lager Leverans 1-3 vardagar

Doftrefill till Airwick Freshmatic startkit
Sprider en tropisk, fräsch doft
Tar bort all oönskad lukt

Doftrefill till Airwick Freshmatic startkit. Sätt bara i sprayrefillen så släpper den batteridrivna enheten ut en frisk, lätt doft med jämna mellanrum efter tidsinställning. Life Scents Turquoise Oasis har en fräsch, tropisk doft som fyller rummet i upp till 70 dagar.

Refill till doftspridaren Air Wick Freshmatic Starterkit.

Freshmatic avger automatiskt din valda doft, för dig som alltid vill ha en doft i hemmet. Går att ställa in i tre olika doftnivåer beroende på vad som passar för dig. Kan hängas eller ställas vart som helst i hemmet.

Extremt brandfarlig aerosol. Kan orsaka allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Använd endast enligt anvisningar. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.