Air Wick

Air Wick Freshmatic LifeScents Turquoise Oasis Starterkit

98 kr

Finns i lager Leverans 1-3 vardagar

Automatiskt doft
Tre olika doftnivåer
Freshmatic LifeScents Turquoise Oasis

Freshmatic LifeScents Turquoise Oasis Autospray från Air Wick avger automatiskt doft i ditt hem. Kan ställas på tre olika doftnivåer beroende på vad som passar dig bäst. Air Wick Freshmatic kan hängas eller ställas var som helst i hemmet.

Dosering & användning
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperature över 50°C. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd i välventilerade utrymmen. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.

Startkit som levereras med batteri.

Alcohol, Butane, Isobutane, Propane, Parfum, Methyl Alcohol, Linalool, Limonene, Citral, Coumarin.