Air Wick

Air Wick Essential Mist Lavendel Starterkit

129 kr

Slutsåld Snart tillbaka

Automatisk doftspridare
Relaxing Lavender
Refillen varar i upp till 45 dagar

Air Wick Essential Mist Aroma Relaxing Lavender är en automatisk doftspridare som fyller rummet med en doftande "mist" med inslag av eteriska oljor.

Air Wick Essential Mist är en kompakt doftspridare i modern design. Doftspridaren är batteridriven (batterier medföljer) och kan enkelt placeras var som helst i hemmet.

En styck refill med doften Relaxing Lavender medföljer i detta startkit. Refillen varar i upp till 45 dagar. (Doftspridaren har en justerbar frekvens för doft. Vid lägsta frekvensen varar refillen som längst.) Refillen är färdigblandad, dvs inget vatten behöver tillsättas.

Dosering & användning
Användningsinstruktioner
1. Vrid och ta loss enhetens nederdel.
2. Sätt i 3 batterier.
3. Ta av locket på refillflaskan. Tryck in refillflaskan i upprätt läge tills du hör ett klick, som innebär att flaskans övre del sitter säkert på plats.
4. Sätt tillbaka nederdelen.
5. Starta enheten med skjutreglaget (blått ljus blinkar) och ställ in intensiteten.
6. Enheten körs i en 8-timmarscykel och släpper ut doft regelbundet, innan den går över till standby-läge till nästa dag.

Produktegenskaper: A) Om du vill ändra starttiden flyttar du skjutreglaget till av-läget och startar sedan enheten på önskad starttid. B) Doftnivån kan ställas in på låg, medelhög eller hög.
När refillen snart är slut blinkar enheten i 24 timmar. När du sätter i en ny refill ska du ta ur och sätta tillbaka batterierna för att starta livslängdsräknaren.
Placera produkten på en plan yta.

Se till att produkten alltid hålls upprätt. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Lämna den tömda förpackningen enligt lokala förskrifter. Förvaras inlåst. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning.

innehåller Coumarin, linalool, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, alpha-iso- Methylionone, Limonene, Lyral, Delta-Damascone. Innehåller: Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics.