Spar

Spar Tändvätska 1L

44 kr

Finns i lager Leverans 1-3 vardagar

Tänd grillen enkelt
Effektiv tändvätska
Förvaras oåtkomligt för barn

Spar Tändvätska 1L är effektiv tändvätska till grillar och brasor samt som bränsle till fotogenkök och värmare. Lättantändlig. Absorberas snabbt och brinner utan att sota.

Fara
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Fara EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.