RS-virus hos baby & barn - HemSyd

RS-virus hos baby & barn

RS-virus, eller respiratoriskt syncytial virus, är en luftvägsinfektion som liknar en förkylning och är vanlig hos barn under ett år, oftast från december till mars. Symptom inkluderar snuva, feber, hosta och svåra andningsbesvär. De flesta som smittas får en lindrig form, men en del barn kan bli allvarligt sjuka och behöva vård på sjukhus. Du kan inte alltid avgöra om det är en förkylning eller RS-virus utifrån symtomen, så det är viktigt att rådfråga en läkare. Milda symtom kan behandlas med egenvård, medan svåra symtom kräver sjukhusbehandling. Det är viktigt att söka vård om barnet har feber, svårt att andas, svårt att äta/dricka eller om symptomen inte förbättras. Sjuka barn bör stanna hemma för sin egen och andras hälsa.  

Hur farligt är RS-viruset?

RS-viruset är mest farligt för små barn under 1 år då viruset gör att slemhinnorna i de nedre luftvägarna svullnar och det bildas tjockt segt slem. För ett litet barn med små luftvägar kan detta leda till att barnet får svårt att andas.


Hur vet jag om mitt barn har fått RS?

Det är väldigt svårt att veta om det är en vanlig förkylning eller RS-virus. Men i regel är det bra att lyssna efter ett pipande ljud när barnet andas. Om barnet inte orkar amma eller äta är det också en viktig varningssignal att ta på allvar.


Hur kan jag hjälpa mitt barn?

Du kan hjälpa ditt barn genom att försiktigt suga ut slemmet ur näsan med hjälp av de hjälpmedel som finns på apoteken. Även näsdroppar med koksaltlösning kan vara till hjälp för att få bort det sega slemmet. Låt även barnet sova i en mer upprätt position. Ett bra tips är att palla upp sägen vid huvudändan med några böcker, eller en extra kudde.


Hur undviker jag RS-virus?

Tvätta händerna noggrant, minst 30 sekunder, och ofta. Undvik förkylda människor och stora folksamlingar. RS-viruset sprids lättast under vinterhalvåret och orsakar då epidemier då är det extra viktigt att skydda sina små från smitta.


Om du misstänker att ditt barn fått RS ska du vända dig till din vårdcentral för hjälp


Barn som tillhör en riskgrupp

  • Är yngre än två månader

  • Är född mer än 5 veckor för tidigt (tills barnet är 1 år)
  • Har någon immunbristsjukdom
  • Är under 2 år och har en kronisk lungsjukdom
  • Är under 2 år och har någon hjärtsjukdom
  • Är under 2 år och har någon neurologisk sjukdom.

Publicerad: