Nord Clean

Handdesinfektion 70% 500 ml

Medicinteknisk produkt
59 kr

Finns i lager Leverans 1-3 vardagar

Oparfymerad
Handsprit i gelform
Bakterie- och virusdödande handdesinfektionsgel

Nord Clean Handsprit är en effektiv flytande handdesinfektionsgel som eliminerar bakterier och virus. Den är idealisk att använda under resor, efter toalettbesök, före måltider och särskilt under förkylningssäsongen för att säkerställa renhet och hälsa.

Säkerhet: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Förtäring av handsprit kan leda till alkoholförgiftning, illamående, kräkning, magsmärtor, frossa, lågt blodtryck och inflammation. Alla handsprit innehåller denatureringsmedel som framkallar kräkning.

Förvaras i rumstemperatur

Etanol (725g/kg), Propan-2-ol (75g/kg). Godkänd enligt EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476.