Nord Clean

Handdesinfektion 70% 500 ml

Medicinteknisk produkt
69 kr

Finns i lager Leverans 1-3 vardagar

Oparfymerad
Handsprit i gelform
Bakterie- och virusdödande handdesinfektionsgel

Nord Clean Handdesinfektion är en bakterie- och virusdödande flytande handdesinfektionsgel som med fördel används på resor, efter toalettbesök, innan måltider och under förkylningstider.

Säkerhet: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Förtäring av handsprit kan leda till alkoholförgiftning, illamående, kräkning, magsmärtor, frossa, lågt blodtryck och inflammation. Alla handsprit innehåller denatureringsmedel som framkallar kräkning.

Förvaras i rumstemperatur

Etanol (725g/kg), Propan-2-ol (75g/kg). Godkänd enligt EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476.