Bruksanvisning 

Ett drogtest som upptäcker spår av 14 ämnen i urinen. Drogtest som är speciellt utvecklat för att detektera vissa pillerpreparat, men också för att kunna spåra de vanligaste drogerna.
Ett multitest är bra om man är osäker på vad testpersonen använder och brukar för droger.
b1_c841645d-bb62-4d2e-8cb2-266e516b6503

Innehåll

 • Test kopp

Hur länge kan drogerna spåras med detta test?

 • Amfetamin (AMP) 1000 ng/ml – 2-4 dygn
 • Buprenorfin (BUP) 10 ng/ml – 3-6 dygn
 • Bensodiazepiner (BZO) 300 ng/ml – 1-4 dygn
 • Kokain (COC) 300 ng/ml – 2-4 dygn
 • Fentanyl (FYL) 200 ng/ml – 1-3 dygn
 • Ketamin (KET) 1000 ng/ml – 1-3 dygn
 •  Syntetiska Cannabinoid (K2) 50 ng/ml – 4-30 dygn
 • Metylendioxymetamfetamin, Ecstacy (MDMA) 500 ng/ml – 1-3 dygn
 • Metamfetamin (MET) 1000 ng/ml – 3-5 dygn
 • Metadon (MTD) 300 ng/ml – 3-5 dygn
 • Opiater (OPI) 2000 ng/ml – 1-3 dygn
 • Oxycodone (OXY) 100 ng/ml – 2-4 dygn
 • Cannabis (THC) 50 ng/ml – 4-30 dygn
 • Tramadol (TRA) 200 ng/ml – 1-4 dygn
  OBS! Ovanstående detektionstider är ungefärliga.

Material som behövs för att utföra testet

 • Inget ytterligare material behövs vid testet eftersom testremsorna redan är integrerade i urinkoppen.

Utförande

Du behöver inte doppa testremsor i urinen eller märkas med urin. När urinkoppen fylls med urin startas testet automatiskt. Bedömningen görs på testremsan som på testkassetterna genom avläsning av testlinjerna.
 1. För att kunna avläsa resultatet, vänligen ta bort etiketten från behållaren innan du utföra analysen.
 2. Vänligen börja genomförandet av provtagning genom att samla urin i koppen.
  OBS! Urinet får inte passera över Pil-markeringen ”Maximum fill volume” på testenheten.
 3. Vänligen kontrollera urinens temperatur för att säkerställa att den är kroppstempererad, dvs. 37 grader Celsius. Temperaturen kan enkelt observeras på den svarta remsan i den nedre delen av koppen.
 4. Vänligen observera att det kan ta upp till 5 minuter för att få tillgång till det slutliga resultatet, detta kan enkelt avläsas på testremsorna efter den angivna tidsperioden.
  OBS! Resultatet blir ogiltigt efter 15 minuter. Resultatet skall läsas inom 5 minuter.

Tolkning av resultat

NEGATIV
Två linjer framträder. En röd linje bör vara i kontrollregionen (C), och en annan intilliggande uppenbart röd eller rosa linje bör vara i testregionen (T).
Detta negativa resultat indikerar att drogkoncentrationen är under detekterbar nivå.
OBS! Nyansen av röd färg i testregionen (T) kan variera, men testet bör anses vara negativt om det överhuvudtaget uppstår en svag rosa linje.

POSITIV
En röd linje framträder i kontrollregionen (C). Ingen linje framträder i testregionen (T).
Detta positiva resultat indikerar på att drogkoncentrationen är över detekterbar nivå.

FELAKTIGT/OGILTIG
Kontrollinjen framträder inte. Otillräcklig provvolym eller felaktigt utförande är
de mest troliga anledningarna då kontrollinjen inte framträder. Granska proceduren och
upprepa testet med en ny testremsa. Om problemet kvarstår, avbryt proceduren och kontakta din lokala leverantör.

Tolka_av_resultat

Förvaring och hållbarhet

 1. Förvaras vid 4°C - 30°C i förseglad påse fram till utgångsdatum. 
 2. Frys ej. Förvaras undan från direkt solljus, fukt och hetta.
 3. När foliepåsen öppnats skall testet användas direkt. Långvarig exponering för luftfuktighet leder till att produktens pålitlighet försämras. 
 4. Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.
 5. Använd ej efter passerat utgångsdatum.
Picture1