Yes

YES Platinum diskmaskinskapslar 84-pack

159 kr

Slutsåld Snart tillbaka

Klarar tuff smuts
Inklusive skydd för glas och silver
Gör disken skinande ren

YES Platinum All in One maskindiskkapslar är effektiva och klarar även tuff smuts och gör disken skinande ren. YES Platinum rengör även ett flottigt filter och gör diskmaskinen fräschare.

YES kapslar innehåller en kombination av vätska och pulver och har en inbyggd salt- och spolglansfunktion, inklusive skydd för glas och silver. Gör att diskmaskinen luktar fräscht. Kapslarna har ett lättlösligt hölje för att rengöringen ska starta snabbt. Lätta att använda, inget omslag att ta av.

Miljömärkta med Svanen.

15-30% Syrebaserade Blekmedel, 5-15% Nonjontensider, <5% Fosfonater, Polykarboxylater, Enzymer

Dosering & användning
YES diskkapslar är lätta att använda. De har inget omslag att ta av - stoppa bara in dem i facket för diskmaskinstabletter.
Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Drick en liten mängd vatten för att späda ut. Vi arbetar för en bättre miljö. Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Silicate.