COVID19

AllTest Covid-19 Antigen Saliv Självtest 1 st

Medicinteknisk produkt
39 kr

Finns i lager Leverans 1-3 vardagar

CE-märkt salivtest för självprovtagning av COVID-19
Utförs enkelt genom uppsamling av saliv
Snabbt resultat inom 15 minuter
Det här är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Alltest Covid-19 Antigen saliv är ett EC-certifierat och CE-märkt antigentest för diagnostik av Covid-19 i saliv. Passar bra för personer som upplever obehag av test genom nästopsning. Innehåller ett testkit för engångsbruk, avsett att detektera det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar COVID-19 i saliv.

COVID-19 Antigen Saliv Självtest ger endast preliminära provsvar. Detta test är avsett att användas i hemmet eller på arbetsplatser med egen insamlad saliv från individer som vill testa sig förebyggande mot COVID-19.

Observera: Boka PCR-test om du har symtom. Kan EJ användas som reseintyg. Kontakta sjukvården vid positivt resultat.

Dosering & användning

FÖRBEREDELSER INNAN TESTNING

Stoppa inget i munnen (inklusive mat, dryck, tuggummi eller tobakprodukter) minst 10 minuter innan uppsamling av saliv. Tvätta händerna med tvål och vatten under minst 20 sekunder innan testet utförs. Finns inte tvål och vatten tillgängligt, använd handsprit med en alkoholhalt på minst 60 %.

TESTFÖRFARANDE

Steg 1: Uppsamling av provmaterial Avlägsna tratt och plaströr; montera tratten på röret. Hosta kraftfullt 3-5 gånger. Obs: Bär en ansiktsmask eller täck för din mun och näsa med servett då du hostar och håll avståndet till andra människor. Spotta försiktigt saliv i tratten. Saliven (fri från bubblor) ska precis nå höjden för den undre nivålinjen. Obs: Om otillräcklig mängd saliv uppsamlats, upprepas ovanstående steg för uppsamling av provmaterial. Placera använd tratt i biosäkerhetspåsen (avfallspåsen) av plast.

Steg 2: Förberedelse av provmaterial Riv av förslutningen för att öppna bufferten och tillsätt hela bufferten i röret med saliv. Sätt locket på röret. Kläm varsamt röret 10-15 gånger så att innehållet blandar sig ordentligt.

Steg 3: Testning Avlägsna testkasetten från den förseglade foliepåsen och använd den inom en timme. Bäst resultat uppnås om testningen genomförs omedelbart efter att foliepåsen har öppnats. Placera testkassetten på en jämn, plan yta. Vänd på röret och addera 2 droppar lösning i testkasettens provbrunn(S) och starta tidtagaruret. Testkassetten ska inte vidröras medan testningen pågår.

Steg 4: Avläs provsvaret efter 15 minuter. Vänta inte med att tolka provsvaret tills efter 20 minuter. När testet är genomfört, placeras alla testkitets delar i biosäkerhetspåsen (avfallspåsen) av plast och kasseras i enlighet med lokala föreskrifter. Återanvänd inte någon av kitets delar. Tvätta händerna ordentligt efter att testet kasserats.

Observera vid tolkning av provsvar vid självtest med AllTest

:

– Vid positivt provsvar är det mycket troligt att du har COVID-19 och positiva provsvar ska verifieras. Isolera dig omedelbart i enlighet med lokala föreskrifter och kontakta allmänläkare/läkare eller lokal vårdcentral i enlighet med anvisningar från lokala myndigheter.

– Vid negativt provsvar är det inte troligt att du har COVID-19. Men det är möjligt att detta prov ger ett felaktigt negativt provsvar (ett falskt negativt svar) för vissa personer som har COVID-19. Detta innebär att du möjligen kan ha COVID-19 även om provsvaret är negativt. Om du upplever symptom såsom huvudvärk, migrän, feber, förlust av lukt- eller smak, vänd dig till närmasta vårdcentral i enlighet med regler från din lokala myndighet.I tillägg, kan du ta detta test igen med ett nytt testkit. Vid misstanke, upprepas provtagningen igen efter 1-2 dagar, eftersom coronaviruset är svårt att påvisa under vissa infektionsfaser. Även om provsvaret är negativt, ska distans- och hygienregler beaktas och följas, förflyttningar/resor, besök av evenemang etc ska följa lokala COVID riktlinjer/krav.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras i 2-30 grader C