Air Wick

Air Wick Essential Mist Refill Happiness 20 ml

44 kr

Slutsåld Snart tillbaka

Refill till Air Wick Essential Mist startkit
Sprider en doft av Happiness
En refill räcker upp till 45 dagar

Refill till Air Wick Essential Mist startkit.

Essential Mist Happiness är en refill-mist till Air Wick Essential automatisk doftspridare. Refillen ger en doftande "mist" som innehåller eteriska oljor. Happiness har en doft av ananas, persika och mynta. En refill räcker upp till 45 dagar beroende på frekvensen du väljer på doftspridaren.

Dosering & användning

Detta är en refill till den doftspridare du redan har hemma.

STÄNG AV TIMERN PÅ DOFTSPRIDAREN INNAN DU SÄTTER IN NY PÅFYLLNING. Refillflaskan har ett barnsäkert lock. En öppnad refill får inte förvaras utanför enheten. Lämna den aldrig utan uppsikt. När refillflaskan är tom ska den kasseras på ett säkert sätt utom räckhåll för barn. Använd endast enligt anvisningar. Använd i välventilerade utrymmen.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN OCH HUSDJUR. SVÄLJ INTE PRODUKTEN. Använd endast med Air Wick refills. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras inlåst. Lämna den tömda förpackningen i enlighet med lokala förskrifter. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Doftspridaren startas med skjutreglaget (blått ljus blinkar) och du kan ställa in intensiteten. Enheten körs i en 8-timmarscykel och släpper ut doft regelbundet, innan den går över till standby-läge till nästa dag. Placera alltid produkten på en plan yta. Se till att produkten alltid hålls upprätt.

Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics. Innehåller: alpha-Amylcinnamaldehyde, alpha-Hexylcinnamaldehyde, Hydroxycitronellal, 3 and 4-(4-Hydroxy-4-methylpen-tyl)-3-cyclohexene-1-carboxalde-hyde, Isoeugenol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahy-dro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Linalool, Limonene and dl-Citronellol.